Tomasz J. Kłossowski

Projektowanie graficzne, skład tekstu, przygotowanie do druku, obróbka zdjęć, montaż i edycja filmów.